Πατσάς

VL-3813

  • GR Πατσάς
  • EN Tripe
  • DE Pansen
  • FR Panse
  • IT  Trippa bianca
  • ES Callos
Back