Χονδρό διάφραγμα

VL-3807

  • GR Χονδρό διάφραγμα
  • EN Thick skirt
  • DE Lungenfilet
  • FR Onglet
  • IT  Lombatello
  • ES Entraña
Back