Γλυκάδι λαιμού

VL-3811

  • GR Γλυκάδι λαιμού
  • EN Sweetbread throat
  • DE Bries kehle
  • FR Ris de gorge
  • IT  Animella di gola
  • ES Mollejas gañote
Back