Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος U4

VL-3025

  • GR Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος U4
  • EN Side of calf U4
  • DE Kälberhälfte U4
  • FR Demi-veau U4
  • IT  Mezzena (di vitello) U4
  • ES Media canal U4
Back