Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος R3

VL-3019

  • GR Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος R3
  • EN Side of calf R3
  • DE Kälberhälfte R3
  • FR Demi-veau R3
  • IT  Mezzena (di vitello) R3
  • ES Media canal R3
Back