Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος P1

VL-3012

  • GR Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος P1
  • EN Side of calf P1
  • DE Kälberhälfte P1
  • FR Demi-veau P1
  • IT  Mezzena (di vitello) P1
  • ES Media canal P1
Back