Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος O5

VL-3011

  • GR Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος O5
  • EN Side of calf O5
  • DE Kälberhälfte O5
  • FR Demi-veau O5
  • IT  Mezzena (di vitello) O5
  • ES Media canal O5
Back