Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος O3

VL-3009

  • GR Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος O3
  • EN Side of calf O3
  • DE Kälberhälfte O3
  • FR Demi-veau O3
  • IT  Mezzena (di vitello) O3
  • ES Media canal O3
Back