Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος O1

VL-3007

  • GR Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος O1
  • EN Side of calf O1
  • DE Kälberhälfte O1
  • FR Demi-veau O1
  • IT  Mezzena (di vitello) O1
  • ES Media canal O1
Back