Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος E5

VL-3006

  • GR Ημισφάγιο μόσχου γάλακτος E5
  • EN Side of calf E5
  • DE Kälberhälfte E5
  • FR Demi-veau E5
  • IT  Mezzena (di vitello) E5
  • ES Media canal E5
Back