Μάτι σπάλας

VL-3516

  • GR Μάτι σπάλας
  • EN Shoulder clod
  • DE Dickes Bugstück
  • FR Boule de macreuse
  • IT  Fesone di spalla
  • ES Centro de espaldilla
Back