Κυλότο πλήρης κοπή καθαρισμένο

VL-3242

  • GR Κυλότο πλήρης κοπή καθαρισμένο
  • EN Rump full cut deskinned
  • DE Hfte mit hftedeckel entvliest
  • FR Quasi avec pointe de sous noix PAD
  • IT  Scamone con codone e spinacino PAD(spellato)
  • ES Cadera con tape y punta pulida
 
Back