Στρογγυλό χωρίς καπάκι

VL-3256

  • GR Στρογγυλό χωρίς καπάκι
  • EN Knuckle
  • DE Runde kugel
  • FR Rond intérieur de noix pâtissière
  • IT  Guscio
  • ES Corazón de babilla
Back