Διπλό εμπρόσθιο με λάπα 5 πλευρών

VL-3400

  • GR Διπλό εμπρόσθιο με λάπα 5 πλευρών
  • EN Forequarter with flank 5-ribs
  • DE Vorderviertel mit lappent 5 rippen
  • FR Basse double avec flanchet 5 côtes
  • IT  Busto in osso con pancia a 5 coste
  • ES Delantero doble con falda 5 costillas
 
Back