Σπάλα και λαιμός με κόκκαλο

VL-3520

  • GR Σπάλα και λαιμός με κόκκαλο
  • EN Chuck and blade bone-in
  • DE Nacken mit knochen doppelt
  • FR Bas de carré double
  • IT  Reale doppio in osso
  • ES Aguja doble
 
Back