Ημισφάγιο UAA χωρίς μάγουλο

PK-4043

  • GR Ημισφάγιο UAA χωρίς μάγουλο
  • EN Pork side UAA without jowl
  • DE Schweinehälfte UAA ohne backe
  • FR Demi-carcasse UAA sanse gorge
  • IT  Carcassa di suino UAA senza gola
  • ES Canal de cerdo UAA sin papada
Back