Ημισφάγιο UA χωρίς μάγουλο

PK-4044

  • GR Ημισφάγιο UA χωρίς μάγουλο
  • EN Pork side UA without jowl
  • DE Schweinehälfte UA ohne backe
  • FR Demi-carcasse UA sanse gorge
  • IT  Carcassa di suino UA senza gola
  • ES Canal de cerdo UA sin papada
Back