Ημισφάγιο RA χωρίς μάγουλο

PK-4052

  • GR Ημισφάγιο RA χωρίς μάγουλο
  • EN Pork side RA without jowl
  • DE Schweinehälfte RA ohne backe
  • FR Demi-carcasse RA sanse gorge
  • IT  Carcassa di suino RA senza gola
  • ES Canal de cerdo RA sin papada
Back