Ημισφάγιο EB χωρίς μάγουλο

PK-4054

  • GR Ημισφάγιο EB χωρίς μάγουλο
  • EN Pork side EB without jowl
  • DE Schweinehälfte EB ohne backe
  • FR Demi-carcasse EB sanse gorge
  • IT  Carcassa di suino EB senza gola
  • ES Canal de cerdo EB sin papada
 
Back