Λίπος λαιμού χωρίς δέρμα και κρέας

PK-4756

  • GR Λίπος λαιμού χωρίς δέρμα και κρέας
  • EN Neck fat rindless
  • DE Nackenspeck ohne schwarte
  • FR Gras de col découenné
  • IT  Lardo di coppa senza cotenna
  • ES Tocino de cuello sin corteza
 
Back