Χονδρό καπάκι στρογγυλού καθαρισμένο

BF-2257

  • GR Χονδρό καπάκι στρογγυλού καθαρισμένο
  • EN Thick cap
  • DE Grosser deckle entvliest
  • FR Plat de tranche PAD
  • IT  Noce rifilata
  • ES Cobertura alta de babilla
Back