Ουρά χωρίς νουά καθαρισμένη

BF-2233

  • GR Ουρά χωρίς νουά καθαρισμένη
  • EN Silverside without salmon cut PAD
  • DE Unterschale ohne seemerrolle entvliest
  • FR Semelle sans rond PAD
  • IT  Sottofesa senza girello refilata
  • ES Contra limpia y pulida
Back