Φιλέτο σπάλας

BF-2524

  • GR Φιλέτο σπάλας
  • EN Shouldersteak
  • DE Schultersteak
  • FR Bifteck de l'épaule
  • IT  Fettina della spalla
  • ES Bistec de espaldilla
Back