Κυλότο κοπή D

BF-0048

  • GR Κυλότο κοπή D
  • EN Rump D-cut
  • DE Hüfte englischer schnitt
  • FR Rumsteck coupe D
  • IT  Scamone taglio inglese
  • ES Cadera corte UK
 
Back