Λαιμός και σπαλομπριζόλες χωρίς κόκκαλο

BF-0106

  • Λαιμός και σπαλομπριζόλες χωρίς κόκκαλο
  • Neck with chuck boneless 8 ribs
  • Nacken und zungenstück ohne knochen 8 rippen
  • Collier basses côtes desossées 8 côtes
  • Collo con sottospalla senza osso a 8 costole
  • Aguja y cuello sin hueso 8 costillas
Back