Τρανς εσωτερικό με καπάκι καθαρισμένο

BF-0056

  • Τρανς εσωτερικό με καπάκι καθαρισμένο
  • Inside flank with thick cap PAD
  • Kleine kugel mit grossem deckel entvliest
  • Rond de tranche grasse PAD
  • Noce interiore refilata
  • Interior de babilla pulido
Back