Λάπα με κόκκαλο χωρίς μπαβέτα

BF-0083

  • Λάπα με κόκκαλο χωρίς μπαβέτα
  • Flank bone-in w/o bavettes
  • Lappen,mit Knochen ohne Bavet
  • Flanchet,avec os sans bavettes
  • Pancia con osso senza bavetta
  • Falda con hueso sin bavet
Back