Λάπα με κόκκαλο και μπαβέτα

BF-0082

  • Λάπα με κόκκαλο και μπαβέτα
  • Flank bone-in with bavettes
  • Lappen,mit Knochen und Bavet
  • Flanchet,avec os et bavettes
  • Pancia con osso e bavetta
  • Falda con hueso y bavet
Back