Σφάγιο, Νεαρό μοσχάρι Ποιότητα O

BF-0003

  • Σφάγιο, Νεαρό μοσχάρι Ποιότητα  O
  • Carcass young bull O
  • Karkasse jungbulle O
  • Carcasse de taurillon O
  • Mezzena di vitellone O
  • Canal de añojo calidad O
Back