Beef breast bone-in

Beef breast bone-in

BF-0110

  • Στήθος με κόκκαλο
  • Beef breast bone-in
  • (Rinder)Brust,mit Knochen
  • Poitrine de boeuf,avec os
  • Petto,con osso
  • Pecho,con hueso
Back