Beef body skirt PAD

Beef body skirt PAD

BF-0122

  • Χονδρό διάφραγμα, καθαρισμένο
  • Body skirt,PAD
  • Nierenzapfen,entvliest
  • Onglet, PAD
  • Lomboletto,refilato
  • Pito,limpio y pulido
Back