Τρανς χωρίς καπάκι καθαρισμένο

VL-3222

  • GR Τρανς χωρίς καπάκι καθαρισμένο
  • EN Topside cap-off deskinned
  • DE Oberschale ohne deckle entvliest
  • FR Noix sans dessus PAD
  • IT  Fesa senza copertina PAD(spellata)
  • ES Tapa sin contratapa pulida
 
Back