Στρογγυλό καθαρισμένο

VL-3252

  • GR Στρογγυλό καθαρισμένο
  • EN Thick flank deskinned
  • DE Kugel entvliest
  • FR Noix pâtissière PAD
  • IT  Noce PAD(spellata)
  • ES Babilla pulida
 
Back