Στοιχεία Εταιρείας

Ισολογισμοί

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣTEΛMA YΠHPEΣIEΣ ΠAPOXHΣ ΛOΓIΣMIKOY & ANTIΠPOΣΩΠEIEΣ TPOΦIMΩN A.E.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: YΠHPEΣIEΣ ΠAPOXHΣ ΛOΓIΣMIKOY & ANTIΠPOΣΩΠEIEΣ TPOΦIMΩN
Α.Φ.Μ.: 099352400
Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΜΑΕ: 43335/01NT/B/99/155
ΓΕΜΗ: 123809201000
E.B.E.A: 180671
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 69 & ΑΛΙΜΟΥ, 17455 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8983800
EMAIL: info [at] stelmaservices.com

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012
13η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2012)

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013
14η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013)

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014
15η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014)

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015

16η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015)