Γνωρίστε την Stelma

Η STELMA MEAT AGENCIES S.A. ιδρύθηκε το 1998 και έχει σαν κύρια δραστηριότητα της την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στην αγορά νωπού και κατεψυγμένου κρέατος στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην διαδρομή του χρόνου, η θέση της εταιρείας στην αγορά εδραιώθηκε, η γνώση και εμπειρία συσσωρεύθηκε με αποτέλεσμα αυτή την εποχή η STELMA να αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικούς συντελεστές στην διακίνηση κρέατος στην Ελλάδα.

Στη STELMA πιστεύουμε:

 • Στην συνεχή καθημερινή προσπάθεια παροχής υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο
 • Στην καινοτομία, η οποία είναι η καρδιά της φιλοσοφίας μας και εξ αιτίας της οποίας η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην αγορά
 • Στο μέλλον της αγοράς, το οποίο προσπαθούμε να συνδιαμορφώσουμε και όχι να ακολουθήσουμε

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας μας έχουν τρείς βασικές κατευθύνσεις:

Προμηθευτές

 • Ανάλυση των χαρακτηριστικών της αγοράς
 • Προώθηση-πώληση των παραγόμενων από αυτούς προϊόντων
 • Σχεδιασμό και παρουσίαση νέων προϊόντων
 • Άμεση παροχή συμβουλών στην τιμολογιακή πολιτική, στην παροχή εγγυήσεων, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας των υφιστάμενων ή μελλοντικών εισαγωγέων
 • Άμεση παροχή συμβουλών στην  και καίρια συμβολή στην πληρωμή των τιμολογίων από τους εισαγωγείς

Μεταφορείς

 • Παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών ώστε να υπάρξει ασφαλής και έγκαιρη φόρτωση των μεταφερόμενων προϊόντων κρέατος. Δείτε τους συνεργάτες μας εδώ.

Εισαγωγείς

 • Συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση της Ελληνικής αλλά κυρίως της Ευρωπαϊκής αγοράς
 • Καθοδήγηση προς αγορά νέων προϊόντων
 • Εγγυήσεις σχετικά με την ποιότητα και υγειινή
 • Εγγυήσεις για την πιστοληπτική ικανότητα των εισαγωγέων